Nationalt Center for Erhvervspædagogik – NCE

DEL er blevet en del af Professionshøjskolen Metropol. Den nærmere organisering af professionshøjskolens mange aktivitetsområder er i gang og det er besluttet at etablere et ‘Nationalt Center for Erhvervspædagogik’, hvori det tidligere DEL-virksomhedsområde indgår.

Målet er en styrkelse og en øget bredde i den erhvervspædagogiske indsats, bl.a. en øget inddragelse af forskningssamarbejde.

Denne hjemmeside fungerer som en midlertidig hjemmeside inden en helt ny hjemmeside for NCE bliver lanceret senere i 2009.

Velkommen til DEL’s bibliotek
Biblioteket er et offentligt erhvervspædagogisk bibliotek, som er fælles for alle DEL’s afdelinger, placeret i Rosenørns Allé, København. Mindre bogsamlinger findes i DEL’s regionale afdelinger.
banksecrets.dk
Hvem kan låne?
Biblioteket er først og fremmest en service for DEL’s kursister og ansatte, men i princippet kan alle låne fra samlingerne. Publikationssøgning foregår via bibliotekets database. Angående hjemlån oprettes nye lånere i udlånsbasen. Dette kan evt. ske ved personlig eller telefonisk henvendelse eller via bibliotekets mail adresse.

Følgende oplysninger er nødvendige for at kunne blive oprettet som låner: Fulde navn, privatadresse, cpr.nr., privat tlf.nr. og evt. arbejdssted. Inden for HT-området sendes et brev om, at bogen kan afhentes, uden for HT-området vil bogen blive tilsendt.

Lånetiden er normalt 1 måned, men kan forlænges ved at kontakte biblioteket, såfremt publikationen ikke er reserveret til anden låner.

Bestilling af FoU-publikationer
I FoU-databasen (se links) vil det for hver publikation fremgå, hvor den kan bestilles. For de publikationer, der kan rekvireres via DEL’s bibliotek, er der en direkte link til bestilling. Det samme gør sig gældende for Undervisningsministeriets publikationer, som kan bestilles hos UVMs forlag.

Bibliotekets formål
Biblioteket har til opgave at være fagbibliotek inden for de områder, som DEL’s uddannelsesvirksomhed omfatter. Det vil sige at sørge for, at den nødvendige litteratur til undervisningens forberedelse og gennemførelse findes på biblioteket. Ligeledes rummer biblioteket relevant litteratur til dokumentation, analyse samt forsøgs- og udviklingsarbejde.

Litteraturbestand og emneområder
Biblioteket har en bogbestand på ca. 20.500 bind, indeholdende fagbøger, rapporter og håndbøger. Der abonneres på 150 tidsskrifter. Emneområderne er: Erhvervspædagogik, pædagogik, psykologi, erhvervslæreruddannelse, nordiske uddannelser, uddannelsesplanlægning, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, samfundsforhold, arbejdsløshed, ligestilling, indvandrere/flygtninge, specialpædagogik, arbejdsmarkedsforhold, ledelse/organisation, informationsteknologi, EU-forhold.

Publikationer
DEL’s publikationer
Screening af hhx-elevers it-kvalifikationer DEL 2005 (kun on-line publiceret)

Hvordan understøttes og udvikles hg-elevers kompetencer DEL 2005 (kun on-line publiceret)

Samtale og kommunikation i lærersamarbejde DEL 2005

Problem-Baseret Læring – en anden måde at tænke uddannelse på DEL 2004 (kun on-line publiceret)

Metoder til arbejdet med den personlige uddannelsesplan – i social- og sundhedsuddannelserne DEL 2004

Den gode praktikvirksomhed – uddannelse i drift DEL 2004

Studiemotivation og studiekompetence i hhx DEL 2004 (kun on-line publiceret)

Individuel og fælles kompetenceudvikling DEL 2003 (kun on-line publiceret)

Udvikling af praksis – læring i praksis DEL 2003 (kun on-line publiceret)

Portrait of the Danish VET System – an inside perspective DEL 2003

The Danish FoU Programme DEL 2003

Erhvervsskolernes arbejde med lærerkvalificering DEL 2003 (kun on-line publiceret)

Erhvervspædagogik mellem tradition og fornyelse.
Lærerkompetencer, læring og ledelse DEL 2003

Statusundersøgelse af forsøg med kombinationsaftaler i
erhvervsuddannelserne DEL 2003 (kun on-line publiceret)

Elevens personlige uddannelsesplan i eud-hovedforløb –
ny kvalitet i skole-virksomhedssamarbejdet DEL 2002

Andre måder at lære på DEL 2002

Fleksibilitet i hg DEL 2002 (kun on-line publiceret)

Almen og personlig kompetenceudvikling i sosu-uddannelserne –
Læreprocesser og pædagogisk praksis DEL 2002

Internationalisering i klasseværelset – eksempler fra teknisk designeruddannelsen DEL 2001

Uddannelses- og erhvervsvejledning på landbrugsskolerne DEL 2001 (kun on-line publiceret (pdf))

International vejledning på erhvervsskolerne DEL 2001

Fremmedsprog og IT DEL 2001 (kun on-line publiceret (pdf))

IT og matematik, DEL 2000

IT i social- og sundhedsuddannelserne – holdning og handling, DEL 2000

Erfaringer med kontaktlærerordninger på erhvervsskoler, DEL 2000 (kun on-line publiceret (pdf))

Overførelse af viden fra skole til praktik, DEL 2000

Koordinering mellem skole og praktik. En kortlægning inden for de offentlige kontoruddannelser, DEL 2000

Koordinering mellem skole og praktik. 2 modeller inden for de offentlige kontoruddannelser, DEL 2000

Salgspublikationer:

Konferencerapport: Ungdom – uddannelse og kultur. DEL 1999. (Pris 160 kr. incl. moms).

Konferencerapport: Unge og ungdom i 1990’erne. DEL 1998. (Pris 125 kr. incl. moms).

Konferencerapport: Kan man bygge en personlighed? Kan man måle resultatet? DEL 1997. (Pris 150 kr. incl. moms).

Konferencerapport: Læreprocesser i 90’erne – ansvar for egen læring? DEL 1996. (Pris 100 kr. incl. moms).

Daugaard, Lars og Lisbeth Magnussen: I lære som lærer – rids af erhvervslæreruddannelsens historie. SEL 1994.

Hemmet, Hans og Ole Stramer: Pædagogisk håndbog for Handelsskolen. SEL 1993. (Pris 125 kr. incl. moms).